Agile Management Consultant

Coachen fungerar som en katalysator som ökar hastigheten på förändringen med upp till tio gånger. Våra coacher kommer att hjälpa er att nå en utveckling under ett år som för många på egen hand tagit tio år.

Att implementera och förbättra nya sätt att arbeta i ett team eller i en organisation är inte i praktiken så enkelt som det kan verka när man går på en ledarskapskurs. Det finns ofta stort behov av en erfaren agil management coach med djup organisatorisk förståelse för att stödja under förändringsresan. Vi har mångårig erfarenhet av förändringsresor inom olika typer av organisationer och branscher och kan hjälpa er att nå en högpresterande organisation snabbare än om ni väljer att möta utmaningarna på egen hand.

Alla våra Agila managementkonsulter är cerifierade SAFe SPC:s, Scaled Agile Program Consultants o/e SAFe SPCT, Scaled Agile Program Consultants Trainer.

Reduce lead time quicker, eliminate risk, and get yourself a team coach now.

Behöver Ni en Agile Managementkonsult o/e Organisational Consultant?