Agile Team Coach

Coachen fungerar som en katalysator som ökar hastigheten på förändringen med upp till tio gånger. Våra coacher kommer att hjälpa er att nå en utveckling under ett år som för många på egen hand tagit tio år.

En Team Start-Up Coach fokuserar på att ge teamet rätt förutsättningar och grundläggande byggstenar på plats för att kunna bli ett agilt högpresterande team. Inledningsvis är fokuset introvert, att få de grundläggande agila team-principerna och verktygen på plats, såsom att få backlog management att fungera på riktigt och mycket mer.

När teamet mognar så flyttas fokus mot att bli mer externt, och coachen hjälper teamet att på ett proaktivt och moget sätt interagera med sin omvärld, för att säkerställa levererad nytta och organisatorisk impact.

Våra Team-coacher kan också arbeta med redan avancerade agile team, för att säkerställa att de fortsätter att utvecklas mot att bli världsklass.

En Team Start-Up Coach fokuserar på förbättre förmågor och strukturer inom teamet för att teamets arbetsflöde ska vara så optimalt som möjligt. Coachen börjar också att mer aktivt arbeta med teamens omgivande verklighet, identifiera och flytta på hinder som gör teamet långsamma eller sänker deras motivation. Här handlar det om unika riktade insatser så att teamet når sin fulla potential.

Reduce lead time quicker, eliminate risk, and get yourself a team coach now.

Behöver Ni en Team Coach?

 

*SAFe® and Scaled Agile Framework® is registred trademarks of Scaled Agile, Inc.