TeamHealth är ett faciliterat strategiskt restrospektiv som gräver djupare i de huvudområden som påverkar teams hälsa och prestationsförmåga. Innovation, kreativitet, kvalitet och hastighet är en naturlig frukt av ett välmående och hälsosamt team. Teamet genomför tillsammans under en faciliterad workshop en undersökning (via smart phone eller laptop) som ger en djup förståelse och klar bild över teamets hälsa gällande: Clarity, Performance, Leadership, Culture, Foundation. SummaryRadar1

TeamHealth kan köras som en enstaka hälsokontroll, men kommer än mer till sin rätt när den körs med viss regelbundenhet för att kontinuerligt följa och utmana teamets utveckling. Vid varje tillfälle skapas konkreta team improvemt backlog items som reser in i teamets backlog för att säkerställa att förbättringspotentialen exekveras på.

AgilityHealth har också fler mätningar än Team, t.ex: Agile Program Health Radar, Lean Portfolio Health Radar, Lean Product Health Radar samt SAFe Program/Portfolio Radar och fler.

 

 

 

Vill du boka en AgilityHealth retrospektiv eller veta mer?