mPeira Ledande Nordisk Agil Transformationspartner

mPeira är en ledande nordisk agil transformationspartner som hjälper våra kunder att bli framgångsrika med att skala Lean och Agile
Vi har haft glädjen att under många år arbeta tillsammans med flera av nordens största och mest spännande företag för att hjälpa dem i deras resa mot högre produktivitet och ökat värdefokus. Vi konsulterar, coachar och utbildar inom hela lean-agila området, SAFe® (Scaled Agile Framework) inkluderat. Vi erbjuder ett brett kursutbud och certifieringar, från team- till portföljnivå. Våra kärnvärderingarar är bestående förändring och Real Value. Delivered.

Scandinavian Approach

mPeira är en Scaled Agile®Gold Partner och en ledande leverantör av SAFe® -utbildningar och implementationsstöd i norden. Vi finns representerade i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn samt har partnerkontor i England, Indien, Brasilien och USA. Utöver vårt generiska agila kursutbud, så erbjuder vi utbildningar och certifieringar från Scaled Agile, publikt eller företagsintern. mPeira har utbildat och coachat tusentals av chefer och teammedlemmar och ligger bakom den populära kursen och certifieringen, Certified Scrum and Agile Master.
Våra konsulter tillhör de mest erfarna i Europa, och har hjälpt kunder i norra europa att inför agila värderingar och tekniker med stor framgång under mer än 20 år. Mätetal har alltid varit centralt med oss för att bevisa framgång, såsom produktivitet, ESI, CSI, leveranskapacitet, lönsamhet etc.
Vår kunskap sträcker sig långt bortom vad som traditionellt ansetts vara Agile. Vårt fokus ligger inte på modellerna och metodiken i sig, utan snarare på att uppnå verkligt affärsvärde och verklig nytta. Vi använder oss av internationellt beprövade metoder, ramverk och lärdomar från Lean, Scrum, SAFe, TDD, BDD, Lean Start-Up, produktledning, projektledning, XP för att nämna några.
Ett tydligt kännetecken för oss är att vår kunskap ska vara praktisk och i verkligheten fungerande och användbar. De kurser vi erbjuder integrerar teori och praktik och bygger på vad som visat sig fungera i verkligheten. Med dig från våra kurser har du tekniker och principer som du omedelbart kan börja använda dig av, och som du redan under kursen praktiserat.
mPeira är en Scaled Agile® Gold Partner och en ledande leverantör av SAFe®-utbildning och coaching i norden. Vi finns representerade i Sverige, Norge och Danmark och har partnerkontor i England, Indien, Brasilien och USA vilket innebär att vi kan hantera globala åtaganden.

 

Scandinavian Scaled Agile Partner

*SAFe® and Scaled Agile Framework® is registred trademarks of Scaled Agile, Inc.
** Such as Scrum, DSDM Atern, Scaled Agile Framework® (SAFe®)*, ITIL, TDD, BDD, Kanban, eXtreme Programming (XP), Scaled Scrum, Lean Startup, Agile Project Management and more.