Portfolio och Enterprise

På enterprise-nivån är fokus att bygga sin organisation kring värdeströmmar och att kontinuerligt trimma den. På denna nivå sätts budget för värdeströmmarna, samt övergripande vision och de stora leveransobjekt som man vill att sin organisation ska leverera mot.

En enterprise portfölj kan bestå av en eller i större organisationer många värdeströmmar, och en eller flera multi-team strukturer inom varje värdeström. Vilken nomenklatur som används för dessa multiteam-strukturer beror på vilken skalningsmodell som används. (SAFe, Nexus, LeSS …)

 

Visionen är att ha en hel organisation av leveransmotorer som samverkar i fungerande strukturer så att helheten blir en ”fabrik” som du kan lita på. Här behöver vi ett holistiskt perspektiv för att detta ska bli verklighet.

enterprice motor - 2016 www

Enterprise Transformation Program

Illustrationen visar en modell för hur vi effektivt arbetar med en heltäckande enterprise transformation, vare sig det gället enterprise start-up eller enterprise lift-up. Varje arbetsström (som symboliseras med pilar) kan också ses som enskilda insatser för att adressera riktade behov.

Program Transformation Model

Populära Kurser / Workshops

Portfolio Design Event

Value Stream Workshop

Portfolio Backlog Creation

Kanban for Management Teams

Agile 4 Strategic Leaders

se våran kurs sida

Intresserad av att prata med en av våra rådgivare, hur detta skulle kunna se ut i er kontext? klicka här