Att tro på ett business case kan vara svårt utan att se verkliga mätetal som bekräftar framgången. Nedan har vi några mätetal från kunder vi arbetat tillsammans med under de senaste åren

Några av dessa mätetalen är nästintill spektakulära och kan nästa verka för bra för att vara sanna. Hemligheten för att nå liknande resultat är att våga kliva ut ur boxen för hur man brukar leverera saker, och pröva helt nya sätt att arbeta som kan ge helt nya resultat. Om du vill veta mer om dessa nya arbetssätt, så är du välkommen att kontakta oss.

nordea

Delivery Team Capacity

Detta exempel kommer från ett lag i en bank som nästan tredubblat sin kapacitet efter vår träning och coaching.

Värde: över 20 MSEK / år.

csi

Kundtillfredsställelse

Här är en stor förändring av kundtillfredsställelsen på bara ett halvt år.

Värde: Man är kvar i affärerna.

mnmgt

Management Team Output

Dessa siffror är från ett extremt begåvat ledningsgrupp som tredubblerade sin produktion, och till och med den tillfälliga back-upen som den i April är mycket bättre än utgångspunkten.

Värde: over 20 MSEK / year.

volvo

Lead Time

Denna siffra spårar ledtid för ett lag som vi introducerade till nya sätt att arbeta. Det som är väldigt intressant här är att de nya arbetssätten började precis som vi fick en enorm tillströmning av ny ordning. Om man tittar på det här lagets historia borde ledtiden ha tredubblats, men i stället sjönk den till och med lägre, övergripande skärningstider från 4-6 veckor till 4-7 dagar.
Värde: Man är kvar i affärerna