safe-for-automobile-and-hw

mPeira tillsammans med Scaled Agile erbjuder erfarenhet och kunskap inom att implementera SAFe och Agile i en kontext av hårdvara och fysiska produkter. Vi erbjuder alla utbildningar med ett sådant specifikt fokus, t.ex:

  • Implementing SAFe 4 Automobile
  • Implementing SAFe 4 Hardware
  • Leading SAFe 4 Automobile
  • Leading SAFe 4 Hardware
  • etc.

Kontakta oss för information

mPeira is a Scaled Agile Gold Partner representing Scaled Agile in the Nordics delivering SAFe ART launches, training and consulting.