SAFe Specialist

Som en Scaled Agile Gold Partner och ledande leverantör av SAFe-utbildningar och coaching i norden så har vi expertis som spänner över alla nivåerna i SAFe; Team, Program, Värdeström och Portfölj. För närvarande har vi 4 SPC:er och 1 SPCT. Utöver dessa har vi nära partnerkontor i England, Indien, Brasilien och USA.
Vi vet vad som krävs för att bli framgångsrik med Lean-Agile och SAFe och vi erbjuder det stöd du behöver, primärt som rådgivare och coach för transformationen men också rollbesättning för nyckelroller såsom Release Train Engineer, Scrum Master osv.

Behöver Ni  SAFe Train, SAFe coach eller en SAFe specialist?

*SAFe® and Scaled Agile Framework® is registred trademarks of Scaled Agile, Inc.