Team

turkos skiss _ flatten layer_team_full

I en lean-agil organisation så är teamet den minsta organisatoriska beståndsdelen. Teamet representerar organisationens leveranskapacitet.

Vår vision är en vision av kunskapsarbetar-team som är leveransmotorer som du kan lita på. Team som på klocka och rytm, inte bara levererar ”bra-och-ha-saker”, utan riktig affärsnytta som syns på sista raden.

Tillsammans med dig skapar vi nya team o/e lyfter befintliga team till att nå en nivå där du kan lita på deras leveransförmåga. Där du kan lita på att de med hög hastighet levererar hög kvalitet, samtidigt som de har roligt och gör kunderna nöjda. Vårt arbete med teamen sträcker sig långt bortom grundläggande Lean, Scrum och Kanban och ger dig en helhet som fungerar på riktigt.

Team Transformation Program

Illustrationen visar en modell för hur vi effektivt arbetar med en heltäckande team transformation, vare sig det gället team start-up eller team lift-up. Varje arbetsström (som symboliseras med pilar) kan också ses som enskilda insatser för att adressera riktade behov.

Team Transformation Model

Team Populära Kurser / Workshops

Agile Team Start-Up
Agile Team Lift-Up
Certified Scrum Master
Advanced Scrum Master
SAFe 4 Teams
Certified Product Owner
Scaled Agile PM/PO Deep Dive