Teamet och Organisationen

Want to read in English? Click here.

Var är den organisatoriska effekten?

Teamen verkar ha lyckats … men var är den organisatoriska effekten kanske du undrar. Teamen håller på med alla möjliga olika lean/agila tekniker. Teammedlemmarna är gladare. Du ser färgglada post-its på väggarna och det pratas om ”Jira” runtomkring på kontoret. Men … Var är den organisatoriska effekten? När ska teamens resultat nå ner till sista raden undrar du. Gör vi verkligen det här på rätt sätt?!

Det är sant att ett enskilt team kan åstadkomma otroliga saker. Vi har sett enskilda team som levererar fem gånger så mycket som förut. Samtidigt är det också sant att många team kämpar, de använder alla de rätta orden, men ingenting verkar ändå hända.

Steg 1 – Grunden – Få teamet att flyga

Om du vill se en organisatorisk effekt och påverkan, så behöver du först säkerställa att grunden är uppnådd. Grunden/Steg 1 innebär att ni som team kommit dit där ni ser, tror på och mäter att saker har blivit radikalt annorlunda.

I ett hälsosamt lean/agilt team borde du åtminstone se:

  • Medarbetarnöjdhet som gått från 3-4 till 9 på en 10-gradig skala.
  • Produktivitetsökning på åtminstone 50% (vi har sett ökningar på flera hundra procent).
  • Kundnöjdhet som ökat, om du använder Reicheld-frågan så borde den vara väl över 8 på en tiogradig skala (eller över 10% om ni använder NPS %-skala).

Om ni inte mäter eller inte ser dessa saker hända, då har ni ännu inte lagt grunden och behöver fullborda steg 1 innan ni kan börja se någon påtaglig organisatorisk effekt.

Steg 2 – Avancerat – Påtaglig organisatorisk effekt

När ditt team äntligen flyger, så innebär det att ni lokalt uppnått en drastiskt ökad leveransförmåga och teammedlemmarna är både stolta och trivs toppen att arbeta i teamet.

Men detta är inte tillräckligt för er eller för organisationen i sin helhet.

Ett team lever inte i en organisatorisk isolering. Teamet är en del av ett ekosystem, och för att hela systemet ska fungera och leverera bättre så måste teamet bli bättre på att arbeta med organisationen som finns runtomkring sig. Om inte, så stannar det vid en lokal optimering. Teamet måhända levererar 200% mer än tidigare, men ur ett organisatoriskt helhetsperspektiv så är påverkan inte så stor som du önskar. Om du vill se tydligare organisatorisk effekt och att team-optimeringen faktiskt också leder till en optimering av helheten så finns det några förmågor som teamet behöver utveckla.

Exempel på dessa kan vara:

  • Organisatorisk förståelse. Teamets ledarskap på både Scrum Master och produktägarnivå behöver mogna och bli organisatoriskt intresserade och politiskt smarta. Att managera människor omkring dig utan formellt mandat är inte lätt, men det är ändock ett arbete du behöver utföra.
  • Pengar. Teamet behöver få en djupare förståelse för hela organisationens kundvärde och vad som faktiskt driver lönsamhet och intressent-nöjdhet för er som organisation. Något ni som team behöver börja ta ansvar för mer och mer.

Ovanstående punkter kan verka breda och generiska. För att lyckas på riktigt med dem så behöver de brytas ned till konkreta team-aktiviteter som hanteras på rytm och med disciplinerad kommunikation och händelser i teamets kalender.

Fler och fler team har lyckats och blivit framgångsrika med grunden (Steg 1), men nu är det hög tid för lean-agila team världen över att faktiskt ta på allvar vad som också kan och måste ske på en organisatorisk nivå.