Varje organisation har som vilken annan organism, olika organisatoriska skikt. Komplexiteten kan variera beroende på organisation men man kan ofta urskilja tre perspektiv, Team, Multi-Team och Portfolio/Enterprise.

För att transformera en hel organisation så behöver vi arbeta med alla tre perspektiv och se till att alla nivåer gör sin resa enskilt och tillsammans, att gå från ett gammalt paradigm till ett nytt paradigm vad gäller organisatorisk design, arbetssätt, kultur, värderingar med mera. Det finns stora vinningar att uppnå på varje nivå, men den mer fullvärdiga nyttan finns att finna när vi antar ett uppskalat perspektiv och optimerar helheten, Team, Multi-Team och Portfölj/Enterprise.

Team

Multi-Team

Portfolio and Enterprise